نکات مهم تحویل بار از باربری

نکات مهم برای مشتریان شهرستان که سفارش انها از طریق باربری برایشان ارسال می‌شود


پس از تغییر وضعیت شما از آماده به ارسال به ارسال شده پیامکی حاوی اطلاعاتی از قبیل نام باربری ، شماره بیجک و شماره محل تخلیه برایتان ارسال میشود.

بعد از دریافت پیامک ذیل در ساعات اداری با شماره تماس ارسال شده تماس گرفته و پس از اطمینان از رسیدن بار به مقصد به دو روش میتوانید کالای خود را دریافت کنید:

روش اول با محل تخلیه هماهنگ میکنید و پس از مشخص شدن هزینه ارسال داخل شهری کالا برایتان ارسال میگردد .

روش دوم که ما توصیه میکنیم در‌صورت امکان پس از تماس ادرس محل تخلیه را گرفته و به صورت حضوری برای تحویل گرفتن کالا اقدام کنید که در این روش هزینه ارسال شما به طور محسوسی کاهش پیدا میکند.


نکته قابل توجه : در صورت هرگونه مغایرت در تعداد و مشخصات کالا تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی با واحد پیگیری ورزش کالا اجناس را از باربری تحویل نگیرید و تا روشن شدن وضعیت کالا همکاری لازم را با همکاران واحد پیگیری داشته باشین تا در صورت مفقودی یا آسیب خسارت از باربری دریافت شود 

در غیر اینصورت ورزش کالا هیچگونه مسئولیتی را در قبال کالای ناقص یا معیوب نمیپذیرد.

نظرات